УСТАНОВЧИЙ З'ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ (на виконання вимог Закону від 07.02.2018 № 2258-VІІІ)