ДО УВАГИ АУДИТОРІВ! Щодо застосування МСА

ДО УВАГИ АУДИТОРІВ! Щодо застосування МСА

Шановні аудитори! 

У зв'язку з тим, що переглянуті Міжнародні стандарти аудиту, які входять до складу Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2015 року, є чинними до аудитів  фінансової звітності за періоди, що закінчуються 15.12.2016 р., Аудиторською палатою України було прийнято рішення  від 26.01.2017 р. № 338/8 "Про можливість застосування Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2015 року, до дати офіційного затвердження українського перекладу цього видання Аудиторською палатою України".