До відома аудиторів! Інформація оргкомітету щодо підготовки та проведення з'їзду аудиторів

До відома аудиторів!

З метою підготовки до проведення 02.03.2017 р. з’їзду аудиторів України, на підставі п. 6.16 Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, затвердженого рішенням АПУ від 18.12.2008 р. № 197/4 (зі змінами) (далі – Порядок) та протоколів регіональних зборів аудиторів, станом на 31.01.2017 р. Оргкомітетом з підготовки до проведення з’їзду аудиторів України здійснено реєстрацію делегатів з’їзду, делегованих регіональними зборами аудиторів України, у кількості 260 осіб. Списки делегатів на з’їзд буде оприлюднено на офіційному веб-сайті АПУ у строки передбачені п. 6.17. Порядку.

Оргкомітет з підготовки проведення з’їзду аудиторів України.