АПУ ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ ПОСТІЙНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ

 АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ ФАХІВЦІВ ДЛЯ:

 розроблення програм постійного удосконалення знань аудиторів

за новими темами:

 

1)       

«Огляд контролю якості виконання завдання з аудиту»,

2)       

«Внутрішній моніторинг політик і процедур контролю якості аудиторської фірми»,

3)       

«Прийняття клієнтів з аудиту чи нових завдань з аудиту та узгодження умов завдань з аудиту»,

4)       

«Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язаних з ними розкриттів інформації»,

5)       

«Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової  звітності» (базова),

6)       

«Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ» (супутня),

7)       

«Оцінка статей фінансової звітності за справедливою вартістю відповідно до вимог МСФЗ» (супутня),

8)       

«Консолідація фінансової звітності за МСФЗ»  (супутня),

9)       

«Методика і організація аудиторських послуг суб’єктів господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність», 

10)   

«Управлінський облік та управління ефективністю операцій та бізнесу»,

11)   

«Політика ЄС щодо фінансової та інтегрованої звітності та її вплив на організацію і методику  аудиту»,

12)   

«Завдання з надання впевненості з оцінки відповідності системи корпоративного управління вимогам законодавства» або «Оцінка аудитором систем корпоративного управління як складової системи внутрішнього контролю».

________________________________________________________________________________________________

 оновлення діючих програм (змінивши їх назви)

та методичного забезпечення та комплекту тестів

до відповідної програми

 

1)

«Оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання та його системи внутрішнього контролю» (назва в чинній редакції «Отримання незалежним аудитором розуміння системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання та використання роботи внутрішнього аудиту»),

2)

«Практичні аспекти застосування норм Податкового кодексу України при виконанні аудиторами завдань» (назва в чинній редакції «Практичні аспекти застосування норм Податкового кодексу України при виконанні аудиторських завдань»).

___________________________________________________________________________________

 актуалізацію методичного забезпечення

та комплектів тестів до програм

 

1)

«Міжнародні стандарти фінансової звітності для підприємств малого і середнього бізнесу» (програма постійного удосконалення професійних знань керівників аудиторських фірм),

2)

«Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансових небанківських установ».

___________________________________________________________________________________

Конкурс проводиться відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з відбору фахівців для розроблення програм постійного удосконалення знань аудиторів, затвердженого рішенням АПУ від 07.10.2016 р. № 331/2.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах фахівців, що здійснюватимуть розроблення програмних модулів або їх окремих елементів згідно зазначеного вище переліку.

До Конкурсу допускаються як окремі автори так і авторські колективи, які, у разі потреби, до виконання роботи (розроблення) можуть залучати наукових консультантів (вітчизняних або іноземних фахівців, науковців, тощо).

Відбір конкурсних робіт здійснюється за результатами їх оцінки Конкурсною комісією, за процедурою передбаченою Порядком.

Вимоги до конкурсних робіт встановлені, зокрема п. 6. та п. 12. Порядку.

Для участі у конкурсі претенденти подають до Секретаріату АПУ, такі документи:

заяву встановленого зразка  (додається);

– конкурсну роботу, що відповідає вимогам встановленим, зокрема п. 6. та п. 12. Порядку;

– інформаційну довідку про розробника (учасників авторського колективу) із зазначенням основних відомостей, а саме про наявність чинного сертифікату аудитора, займану(і) посаду(и), науковий ступень, вчені звання, досвід викладацької діяльності, у тому числі за програмами постійного удосконалення знань аудиторів) та інші відомості, які розробник (учасники авторського колективу) вважає за доцільне довести до відома Конкурсної комісії.

Строк подачі конкурсних пропозицій – з 21 листопада по 1 грудня 2016 року включно.

Строк розгляду конкурсних пропозицій – з 2 грудня по 11 грудня 2016 року включно.

Звертаємо увагу, що процедура розгляду конкурсних робіт не є публічною (п. 14 Порядку).

Результати Конкурсу будуть затверджені на засіданні АПУ, яке відбудеться в кінці грудня 2016 року.

Документи подаються до Секретаріату АПУ за адресою:

04053, м. Київ, вул. Стрітенська, 10, оф. 434.

Е-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; телефон: 279-59-78, 279-59-80, 279-59-82, 279-59-83.

Контактні особи: – Левченко Олена Миколаївна, Погребна Ліна Яківна.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням встановлених умов Конкурсною комісією не розглядатимуться.