До відома аудиторів! Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2016 рік