До уваги аудиторської спільноти України!

Офіційний переклад ДИРЕКТИВИ 2006/43/ЄС «Про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, що вносить зміни до Директив Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС, і припиняє дію Директиви Ради 84/253/ЄЕС» (зі змінами) та РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ №537/2014 від 16.04.2014 р. «Про конкретні вимоги стосовно обов’язкового аудиту суспільно значимих суб’єктів господарювання та який припиняє дію Рішення Комісії 2005/909/ЄС» розміщено на сайті Міністерства юстиції України за наступними посиланнями:

Директива 2006/43/ ЄС: http://old.minjust.gov.ua/file/49190

Регламент Європейського парламенту та Ради №537/2014: http://old.minjust.gov.ua/file/49191

сайт Міністерства юстиції України: http://old.minjust.gov.ua/