До уваги практикуючих та майбутніх аудиторів, бухгалтерів, ревізорів, контролерів, керівників підприємств, фінансових менеджерів, слухачів курсів удосконалення професійних знань; викладачів та студентів економічних вузів і факультетів, інших зацікавлених читачів

У 2015 РОЦІ ВИЙШОВ У СВІТ СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК «АУДИТ»

Створений авторським колективом провідних науковців та аудиторів-практиків України
(за загальною редакцією д.е.н., професора Петрик О.А.)

Особливості та переваги видання:

  •  Перший в Україні підручник рекомендований Аудиторською палатою України для підготовки  кандидатів до складання кваліфікаційного іспиту та отримання сертифіката аудитора (рішення АПУ  від 27.11.2014 року, протокол № 303); 
  •  Має гриф Міністерства освіти і науки України;
  •  Найбільш повне та сучасне викладення науки «Аудит»;
  •  Підготований з урахуванням положень МСА у редакції 2013 року;
  •  Вдале поєднання теорії та практики;
  •  Професійний авторський колектив науковців ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», інших вищих навчальних закладів України та практикуючих аудиторів;
  •  Мова видання – українська; 504 стор. формату 70х100/16, обсяг – 40,63 друк. арк., тверда обкладинка. 
  •  Зміст підручника

Вартість видання – 300 грн.

Довідки та замовлення за телефонами:

044-371-62-54
044-279-62-00