Аудиторська палата України рішенням від 24.12.2014 р. № 304/1 затвердила для обов’язкового застосування при виконанні завдань з 1 січня 2015 року в якості національних стандартів аудиту Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2013 року).