6-7 жовтня 2014 року Голова АПУ Нестеренко І.І. взяв участь в другому засіданні регіональної програми «Зміцнення фінансової звітності та аудиту в країнах Східного партнерства ЄС» (STAREP) за темою «Поліпшення якості аудиту шляхом впровадження вимог законодавства ЄС». Зустріч відбулася у м. Тбілісі (Грузія) за сприяння Центру щодо реформи фінансової звітності - CFRR та консультативного центру Світового банку.

В проекті STAREP приймає участь шість країн: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Програма офіційно була розпочата в жовтні 2013 року. Перше засідання STAREP відбулося в квітні 2014 року в Кишиневі.

У рамках заходу було розглянуто проблеми в області корпоративної фінансової звітності та аудиту, які існують в регіоні та шляхи їх вирішення. Основною темою обговорень стали нові вимоги законодавства ЄС, а саме: остання реформа в сфері обов'язкового аудиту, яка включає в себе значні зміни до Директиви 2006/43/ЄЄ про обов’язковий аудит річної звітності й консолідованої звітності, зокрема, новий Регламент (ЄС) 537/2014 про конкретні вимоги до обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу.

Голова АПУ Нестеренко І.І., впродовж першої сесії зустрічі, виступив з презентацією стосовно поточного стану та перспектив розвитку системи суспільного нагляду та забезпечення якості у галузі аудиторської діяльності в Україні. Висвітливши питанння щодо інституційних та правових механізмів, а також ефективності функції забезпечення якості аудиторської діяльності Аудиторською палатою України як ограном суспільного нагляду.

На семінарі члени STAREP мали можливість:
- ознайомитися зі змінами в законодавстві ЄС щодо обов’язкового аудиту річної звітності та консолідованої звітності (Директива 2014/56/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄЄ про обов’язковий аудит річної звітності й консолідованої звітності, та Регламент (ЄС) 537/2014 про конкретні вимоги до обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу);
- врахувати вимоги Регламенту (ЄС) 537/2014 при наданні аудиторських послуг;
- обмінятися досвідом і обговорити вплив реформ в галузі аудиту в країнах-учасницях семінару;
- ознайомитися з інституційним механізмом і роллю функцій нагляду за аудиторською діяльністю в рамках нових вимог законодавства ЄС;
- отримати практичне розуміння цілей таблиць транспонування норм та їх використання для прийняття та впровадження Директив ЄС з бухгалтерського обліку та аудиту.

Учасники також обмінялися думками з приводу подальшої діяльності проекту STAREP, на основі яких буде сформульований план подальшої діяльності проекту.