Пішов з життя член Аудиторської палати України Іван Ісакович Пилипенко

1 серпня 2014 року на 77 році передчасно пішов з життя член Аудиторської палати, ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, академік Академії економічних наук України, почесний Президент Спілки аудиторів України ІВАН ІСАКОВИЧ ПИЛИПЕНКО.

Іван Ісакович Пилипенко народився 16 жовтня 1937 року в селі Чорна Кам’янка Маньківського району Черкаської області у родині селян. Після закінчення Чорнокам’янської середньої школи, три роки служив в лавах Радянської армії. Вищу економічну освіту здобув у Київській сільськогосподарській академії, яку закінчив у 1965 р. У 1972 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, в 1992 року здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями. Упродовж практичної, наукової та педагогічної діяльності Іван Ісакович займав посади:

економіста, директора племзаводу “Колос” Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. (1965-1970 р.р.); 

першого секретаря Баришівського райкому партії Київської обл.(1970-1980 р.р.); 

начальника Київського обласного управління статистики (1980-1988 р.р.); 

з 1988 р. ректора Інституту статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (з 2003 р. Державна академія статистики, обліку та аудиту, з 2010 р. Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України).

Іван Ісакович Пилипенко мав великий досвід практичної, науково-дослідної роботи, державної служби, педагогічної та громадської діяльності. Починаючи з першого скликання був членом Аудиторської палати України. Приймав активну участь у розробці Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. та мав безпосереднє відношення до становлення та розвитку аудиторської професії в України. У грудні 2013 р. за вагомий внесок у розбудову аудиторської діяльності в Україні, багаторічну плідну співпрацю Пилипенка І.І. було нагороджено Нагрудним знаком Аудиторської палати України.

За вагомий особистий внесок у розвиток держави, національної освіти, виховання молоді Івана Ісаковича Пилипенка відзначено двома орденами Трудового Червоного прапора; орденом Жовтневої Революції; орденом «За заслуги» ІІІ ступеню; чотирма медалями; Подякою прем’єр-міністра України; нагрудним знаком “Знак пошани” – Київського міського голови; нагрудним знаком «Почесний працівник статистики України»; нагрудним знаком «За високий професіоналізм»; за сумлінну працю срібною Георгіївською медаллю «Честь.Слава.Труд» Міжнародного Академічного Рейтингу популярності та якості “Золота Фортуна”.

Пішов з життя видатний науковець. За роки плідної праці доктор економічних наук, професор І.І.Пилипенко опублікував понад 100 наукових і навчально-методичних праць з проблем економічної теорії, ринку цінних паперів, фінансів, теорії і практики аудиту, економіки нерухомості, бухгалтерського обліку. Іван Ісакович займався активною громадською діяльністю.

Життєвий шлях Івана Ісаковича – зразок людської гідності, працелюбності, доброзичливості, принциповості, відповідальності, добропорядності, вміння толерантно працювати з людьми. Іван Ісакович був не просто висококваліфікованим і прекрасним керівником, а й доброю, порядною і чуйною людиною. З ним ми втратили видатну особистість, людину, яка протягом всього свого життя наполегливо і послідовно працювала над розбудовою економіки країни. 

У цей трагічний момент увесь колектив Аудиторської палати України розділяє з рідними та близькими біль тяжкої втрати та схиляє голову в глибокій скорботі.  

Світла і вічна пам'ять...