Між Аудиторською палатою України та Федерацією аудиторів, професійних бухгалтерів і фінансових менеджерів Грузії підписано Меморандум про взаєморозуміння

2-3 червня 2014 року Голова АПУ Нестеренко І.І. взяв участь у Регіональному Форумі, який був організований у м. Відні (Австрія) за підтримки Центру реформування фінансової звітності Світового банку та Міжнародної федерації бухгалтерів.

Цей захід проходив у рамках Міністерської конференції з питань фінансової звітності в країнах Центральної, Південно-Східної та Східної Європи. У Форумі прийняли участь понад 250 представників професійних організацій країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи. Від України – це, зокрема, представники Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Аудиторської палати України та Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України. Головною темою заходу стало сприяння впровадженню інструментів для підвищення якості суб’єктів малого та середнього бізнесу як рушійної сили економічного зростання та розвитку соціальної інфраструктури.

Особлива увага була присвячена новій Директиві з бухгалтерського обліку (Директива 2013/34/ЕС), яка була прийнята Європейським Парламентом та Радою Європейського Союзу та набрала чинності 19 липня 2013 р. Головною метою Директиви є зниження бюрократичного навантаження на малі підприємства, а також гармонізація фінансової звітності в країнах Європейського Союзу (ЄС). Крім того, учасниками заходу обговорювались питання нововведення в регулюванні обов’язкового аудиту в країнах ЄС.

У ході проведених зустрічей з метою зміцнення співпраці та розвитку діяльності в галузі професійного бухгалтерського обліку та аудиту між Аудиторською палатою України та Федерацією аудиторів, професійних бухгалтерів і фінансових менеджерів Грузії було підписано Меморандум про взаєморозуміння.