Установчий з`їзд аудиторів України

Установчий з`їзд аудиторів України

14 липня 2018 р. відбувся Установчий з`їзд аудиторів України, в якому прийняли участь 1020 аудиторів.
На Установчому з`їзді було прийнято рішення про створення органу професійного самоврядування аудиторів - Аудиторської палати України, затверджено Статут АПУ та інші локальні акти АПУ, обрано Раду Аудиторської палати України та Виконавчого директора Аудиторської палати України.
Витяг Установчого з`їзду аудиторів України буде оприлюднено в термін, визначений Регламентом Установчого з`їзду аудиторів.