До уваги аудиторів прес-огляд робочої зустрічі, що відбулася в Аудиторській палаті України 25 липня 2017 року

 

Прес-огляд робочої зустрічі,

що відбулася в Аудиторській палаті України

25 липня 2017 р.

25 липня 2017 року в Аудиторській палаті України за ініціативи Голови АПУ Каменської Т.О. відбулася робоча зустріч з представниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національного Банку України.

Метою робочої зустрічі було обговорення найбільш важливих питань (зокрема, стосовно нових вимог до формування думки та складання звіту аудитора щодо фінансової звітності), що виникли у зв’язку із набранням чинності Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2015 року), затвердженими рішенням АПУ від 04.05.2017 р. № 344) та вироблення єдиного підходу щодо вимог регуляторів до аудиторських звітів.

Голова Комісії АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності Кузуб О.А. звернув особливу увагу присутніх на ті Міжнародні стандарти аудиту, застосування яких на практиці викликає неоднозначне тлумачення як зі сторони регуляторів так і зі сторони аудиторської спільноти та наголосив на важливості вироблення регуляторами єдиного підходу при формуванні вимог до аудиторських звітів та дотриманні умов відповідності цих вимог чинним МСА .

Учасники наради, усвідомлюючи наявну потребу у внесенні змін до галузевих підзаконних нормативних актів у сфері аудиторської діяльності, потребу наявності у них зрозумілих та чітких вимог до аудиторів, та доцільність гармонізації цих нормативних актів, дійшли висновку про необхідність консолідації зусиль у цьому напрямку.

 Голова АПУ Каменська Т.О. висловила сподівання що ця робоча зустріч стане першим кроком у спільній роботі регуляторів з гармонізації підзаконних нормативних актів при адаптації їх до вимог Міжнародних стандартів аудиту.