Шановні аудитори!

02.03.2017 р. відбувся черговий з’їзд аудиторів України, проведений на забезпечення виконання вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XII (зі змінами й доповненнями), з метою делегування до складу АПУ від аудиторів 10 представників.

Повідомляємо, що за рішенням з’їзду до складу АПУ делеговано аудиторів Бондаря В.П., Галасюка В.В., Зубика С.П., Каменську Т.О., Каштанову І.О., Кузуба О.А., Лавренову Т.І., Сушка Д.С., Харламову О.В. та Шевцову Т.С.

Витяг з резолютивної частини протоколу з'їзду, відповідно до вимог п. 7.7 Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, затвердженого рішенням АПУ від 18.12.2008 р. № 197/4 (зі змінами), розміщено на офіційному веб-сайті АПУ.

 

Секретаріат АПУ