Кузуб О.А.

В 1981 році закінчив Київський державний університет, в 1986 році після закінчення аспірантури захистив дисертацію та отримав науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук.

В бухгалтерській професії з 1990 року. В 1993 році після прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність» розпочав діяльність в сфері аудиту. В січні 1994 року отримав сертифікат аудитора (№000157), а в травні 1994 року разом з однодумцями заснував ТОВ «Аудиторсько-консалтингова фірма «Аудит – АСК». Кузуб О.А. з моменту заснування по теперішній час є директором цієї аудиторської фірми.

З 1993 по 1996 рік отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит», закінчивши Національну академія управління. Успішне навчання в 2001 році за Програмою підготовки викладачів в рамках проекту «Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні», яке було організовано Аудиторською палатою України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), та подальше стажування в Шотландії за програмою «Стратегічна технічна підтримка діяльності викладачів („START”)» на базі Інституту дипломованих бухгалтерів Шотландії (ICAS, м.Едінбург) поклало початок його викладацькій діяльності.

З червня 2002 року Кузуб О.А. одночасно з роботою в аудиторській фірмі активно працював за сумісництвом в Інформаційно-аналітичному та методичного центрі аудиту в Україні (ІАМЦАУ) «СТАТУС» при Аудиторській палаті України. В грудні 2004 року успішно завершив програму підготовки та отримав Диплом АССА з Міжнародної фінансової звітності, сертифікацію за яким проводила уповноважена компанія ATC International.

Кузуб О.А. приймав участь у започаткуванні та розвитку систем контролю якості аудиторських послуг в Україні. Він був в числі перших розробників нормативної бази для здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості Аудиторською палатою України. З грудня 2007 року по березень 2009 року працював головою Комітету з контролю за аудиторською діяльністю при Аудиторській палаті України.

Одночасно з професійною діяльністю Кузуб Олександр Анатолійович активно приймає участь в громадському житті аудиторів. З 2003 року по 2013 рік був членом Ради ВПГО «Спілка аудиторів України». З березня 2012 року Кузуб О.А. на З’їзді аудиторів України був вперше обраний в члени Аудиторської палати України. На сьогодні, він є президентом громадської спілки «Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту» (www.icaap.org.ua).

2 березня 2017 року за рішенням З’їзду аудиторів України був повторно обраний до складу Аудиторської палати України (АПУ). В новому складі АПУ є головою Комісії АПУ зі стандартів та практики аудиторської діяльності, член Комісії АПУ з сертифікації та освіти аудиторів і Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики.