Галасюк В.В.

Член Аудиторської палати України, член Комісії АПУ з зовнішніх зв’язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності. 

Кандидат економічних наук, академік АЕНУ, генеральний директор ТОВ аудиторської фірми «КАУПЕРВУД», професор кафедри фінансів і банківської справи Дніпропетровського університету економіки та права ім. Альфреда Нобеля, голова Комісії з питань аудиторської етики ВПГО "САУ", член ФПБАУ, член Інституту внутрішніх аудиторів України (IIA-UA).

Член Опікунської Ради українського товариства фінансових аналітиків, член Ради Українського товариства оцінювачів, член Правління Дніпропетровського відділення Європейської Бізнес Асоціації, член Правління ГТО САУ. 

У 2012 р. рішенням З'їзду аудиторів України, був обраний до складу Аудиторської палати України.