Харламова О. В.

Генеральний директор АФ «Агентство по МСФЗ».

Доктор економічних наук, професор кафедри Фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту. Докторська дисертація за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Методологія формування та архітектоніка транспарентної фінансової звітності» - 2016 р.

Головний науковий співробітник відділу методології бухгалтерського обліку відділення методології бухгалтерського обліку і фінансового контролю Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління».

Має сертифікати DipIFR АССА, САР, ICFM-DipIAS, ICFM-DipCА, ICFM-DipFM, ТОП-35 IFRS PROFESSIONAL.

Практикуючий консультант з фінансового обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності, фінансового менеджменту.

Віце-президент всеукраїнської Громадської спілки "ПАЛАТА АУДИТОРІВ І БУХГАЛТЕРІВ УКРАЇНИ".

Має понад 260 друкованих праць і публікацій.

За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток і функціонування фондового ринку України, а також в розвиток аудиту, фінансового обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності відзначена Подяками - 2010 року - Державної комісії з цінних паперів України. - 2011 року - Міністерства фінансів України. - 2011 року - Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України. - 2012 р - Аудиторської палати України. - 2013 р - відзначена подякою ФПБАУ та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.